A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola szeretettel várja a jövő tanév (2017/2018) elsőseit, a most nagycsoportos óvodásokat! Az iskolakezdés nagy és csodálatos változás egy gyermek életében. Nagy a szülők felelőssége is, hiszen a lehető legjobbat szeretnék gyermekeiknek.

A következők miatt ajánlom szíves figyelmébe a
Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskolát:

 • derűs, szeretetteljes hangulatú intézmény, ahol minden a gyermekekért történik
 • ahol fontos az érzelmi nevelés, az együttműködés, az elfogadás
 • gyermekközpontú intézmény vagyunk gyermekszerető pedagógusokkal
 • fészekváltó programunkkal fokozatosan vezetjük át a gyermekeket
  az óvodából az iskolába
 • arra törekszünk, hogy a tanulás öröm legyen
 • partneróvodánk programját folytatva őrizzük népi hagyományainkat
 • a tehetségeket támogatjuk, a később érőket felzárkóztatjuk (korrepetálási lehetőségek)
 • az első osztálytól tanítunk informatikát, drámapedagógiát, angol és német nyelvet, környezetismeretet emelt óraszámban
 • felső tagozaton emelt óraszámban tanítjuk a matematikát és a magyar nyelvet
 • idegen nyelvből lehetőségük van a tanulóknak alapfokú nyelvvizsga letételére
 • iskolánk az Ökoiskola címet elnyerve még nagyobb figyelmet fordít a környezet- és természetvédelemre
 • a Vöröskereszt bázisiskolájaként véradást szervezünk, egészséges életmódra és embertársaink elfogadására, segítésére neveljük gyermekeinket
 • interaktív táblák használatával színesítjük a tanórákat, növeljük a tanulók motiváltságát
 • a megújuló iskolaudvaron tölthetik szabadidejüket a gyerekek
 • a stabil alapképzés mellett szabadidős foglalkozások, programok sokaságát kínáljuk, hogy minél több élményhez juttassuk tanulóinkat
 • szakköreink: sakk, kézműves, rajz, dráma, nyelvész, talajtorna, rögbi, karate, asztalitenisz, kosár suli, néptánc, énekkar, csecsemőgondozási és elsősegélynyújtó, könyvmoly-képző könyvtári foglalkozás, tantárgyi tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozás
 • hangszeres zeneoktatást helyben biztosítunk
 • napközit, tanulószobai foglalkozást, étkezést biztosítunk


   
Csimáné Kiss Ilona
       
igazgató
 

Bemutatkozó nyílt órákat tartunk 8:00-10:00
között a következő napokon:

 • 2017. január 18.
 • 2017. február 22.
 • 2017. március 8.
 

2017/18-as tanévben első osztályban tanítók:

1. A - Kajtár Ildikó, Nagy Edina

1. B - Jankovicsné Temes Tünde, Szuriné Vitéz Éva
 
 
     
 
 
 
 
15