A 2019/20-ss tanévben a következő felekezetek vállalták iskolánkban a hit-és erkölcstan oktatás megszervezését:

Magyar Katolikus Egyház
Magyarországi Református Egyház
Magyarországi Evangélikus Egyház
HIT Gyülekezete