Minden tanítási napon 7:45-re érkezem az iskolába. AAz ott tartózkodó felnőtteknek előre köszönök.
Az iskolában dolgozó felnőtteknek és társaimnak megadom a tiszteletet, kerülöm a trágár beszédet és a durva magatartást.
Az egészség - és balesetvédelmi szabályokat betartom magam és társaim érdekében. Amennyiben szándékosan kárt okozok, anyagi felelősséggel tartozom a kár megtérítéséért.
Öltözetem tiszta, ápolt, megjelenésemben kerülöm a feltűnést. (pl. testékszerek használata, festett haj)
Az iskola nem vállal anyagi felelősséget az okatató-nevelő munkához nem szükséges tárgyak károsodásáért, elvesztéséért, ezért nem hozok magammal ilyeneket.(Pl.:MP 3 lejátszó, játékok, stb.)
Mobiltelefonomat kikapcsolt állapotban elhelyezem a tanári asztalon a tanóra megkezdése előtt.
Kötelességem a tanórákra felkészülni, ott aktívan részt venni. A zavartalan tanuláshoz való jogában senkit nem gátolhatok. Tájékoztató füzetemet naponta magammal hozom, a beleírtakat szüleimmel aláíratom. Orvosi igazolásomat kizárólag a Tákékoztató füzetembe beíratva, a hiányzást követő első napon osztályfőnökömnek bemutatom.
Az iskola területét tanítási időben nem hagyom el.
Az iskolai ünnepélyeken az alkalomhoz illő ruhában jelenek meg: (fehér ing vagy blúz, sötét nadrág vagy szoknya).
Testnevelés órán az előírt felszerelésemet használom.
Iskolám egész területén –mosdókban, ebédlőben, folyosókon - törekszem a rend és tisztaság megtartására. Energiaitalt, rágógumit, napraforgómagot (szotyit) és tökmagot az iskolába nem hozok.
Az iskolabusszal utazóknak: minden nap állandó helyemen utazom, a biztonsági övet bekapcsolom. Az autóbuszon kulturáltan viselkedem, semmilyen módon nem hangoskodom. A buszvezető és a kísérő utasításait betartom. Szándékosan kárt nem okozok.

Az iskolai közösség a házirend betartóit elismeri, az ellene vétkezőket elmarasztalja.
A fentieket tudomásul veszem, tetteimért vállalom a felelősséget.

 
Székesfehérvár, 2014. szeptember 1.
 
Csimáné Kiss Ilona / igazgató