MIT KELL TUDNI AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI BERÍRATÁSRÓL?
 

A  2019/20-as tanévre történő beiratkozásnál az ügyintézés kétféle módon történhet:

I.

A korábbi évekhez hasonlóan a beiratkozás napján a szülő/gondviselő személyesen megjelenik az általános iskolában a szükséges dokumentumokkal, és az iskola honlapjáról kinyomtatott nyomtatványokkal, amit kézzel előre kitölthet a gyermek adataival. (Az iskolában is kaphat nyomtatványokat, ha nem tudja kinyomtatni.)

Szükséges dokumentumok, amelyeket magával kell hoznia, a következők:

 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító (pl. személyi igazolvány)
 • a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
 • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás
  • óvodai szakvélemény
  • járási szakértői bizottság szakértői véleménye esetén, ennek dokumentuma
  • sajátos nevelési igényű gyermek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye

 A beiratkozáskor megadandó adatokhoz szükséges nyomtatványok és dokumentumok, amelyek előre vagy helyben kitölthetők:

 • Nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről
 • Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan, amely tekintetben Ptk.2013.évi.V.tv. XVIII. fejezet „A szülői felügyelet gyakorlása” előírásai az irányadóak
 • Alap adatlap a gyermek személyes adataira vonatkozóan
 • Jelentkezési lap a gyermek személyes adataira és speciális körülményeire vonatkozóan

II.

Az e-Ügyintézés  bevezetésével online módon beküldheti előzetesen a szülő a gyermek személyes és speciális adataira vonatkozó információkat.

Általános iskolai beiratkozás új lehetősége:

Lehetőség nyílik a szülőknek/gondviselőknek arra, hogy az e-Ügyintézés online felületén előzetesen jelentkeztessék gyermeküket az iskolába. A jelentkezés kétféle módon lehetséges:

1.
Azon szülők/ gondviselők, akik már rendelkeznek KRÉTA szülői/gondviselői hozzáféréssel (Tehát már idősebb gyermekük köznevelési intézménybe jár), úgy a rendszerbe való belépéssel automatikusan eléri ezt a felületet.)
2.
Azon szülők/gondviselők, akik nem rendelkeznek KRÉTA szülői/gondviselői hozzá féréssel https://eugyintezes.e-kreta.hu oldalon keresztül „Új ideiglenes felhasználóként” regisztrálhatnak. (Kapnak e-mailt róla.) A regisztrációt követően az ügyintézés indítás menüpontra kattintással elérhető a beiratkozás felülete és kezdődhet a kitöltés.

Letölthető dokumentumok:
  Intézmény adatvédelmi tájékoztató és a Házirend elfogadásáról
JELENTKEZÉSI LAP Általános Iskola első osztályába
ALAPADATLAP
NYILATKOZAT Életviteli lakhelyről
NYILATKOZAT Az etika és hit- és erkölcstan közötti választásról
NYILATKOZAT Étkezés igényléséről
NYILATKOZAT Fényképek és videófelvételek nyilvánosságra hozataláról
Tájékoztató megismeréséről a diákigazolvány igénylésével kapcsolatban
NYILATKOZAT A gyermek feletti szülői/gondviselői felügyeleti jogról
 
 

A körzetek listája megtekinthető ITT

A TÁNCSICS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA körzetébe tartozó utcák, terek, közök:

ALSÓVÁROSI PÁSZTOR TELEP , ALVINCI KÖZ , ALVINCI UTCA , AMERIKAI FASOR , ANGOL UTCA , ARADI UTCA , BALATONI ÚT páros oldal 44. házszámtól 146. házszámig , Baróti utca , BATTHYÁNY KÖZ , BATTHYÁNY UTCA , Békás KÖZ , BESZTERCEI UTCA , BORSZÉKI KÖZ , BORSZÉKI UTCA , BRASSÓI KÖZ , BRASSÓI UTCA , CSEH UTCA , CSIKI UTCA , CSIKVÁRI ÚT , CSIKVÁRI ÚT , CSŐSZHÁZ UTCA , DÉSI UTCA , DÉVAI UTCA , DITRÓI UTCA , DR. SERÉNYI ANTAL UTCA , ENYEDI UTCA , FARKASLAKA UTCA , FINN UTCA , FOGARASI UTCA , GYERGYÓI UTCA , GYIMESI UTCA , GYULAFEHÉRVÁRI UTCA , HÁROMSZÉKI UTCA , HÁTSZEGI UTCA , HOLLAND FASOR , JAPÁN UTCA , KERCI KÖZ , Kertész ház , KIRÁLYERDŐI UTCA , KIRÁLYHÁGÓ UTCA , KISTANYA , KISTELEKI TANYA , KOLOZSVÁRI UTCA , KOLTÓI UTCA , KORONDI UTCA , KOVÁSZNAI ÚT , KÜKÜLLŐVÁRI UTCA , LENGYEL UTCA , LIPPAI KÖZ , LIPPAI UTCA , LUGOSI UTCA , MEGGYESI UTCA , MEZEI UTCA , NAGYBÁNYAI UTCA , NAGYKANIZSAI VASÚTI ŐRHÁZ , NAGYKÁROLYI UTCA , NAGYSZEBENI UTCA , NAGYVÁRADI UTCA , OJTOZI KÖZ , Olasz utca , ORAVICAI UTCA , ORSOVAI UTCA , OSZTRÁK UTCA , PARAJDI UTCA , RÁDIÓ UTCA , RÁDIÓ ÚTI VASÚTI ŐRHÁZ , REPÜLŐTÉR ÚT , SEGESVÁRI UTCA , SOSOSTANYA , SÓSTÓ IPARI PARK , SÓSTÓ ÚT , SÓSTÓI LAKÓTELEP , SÓSTÓI ÚJ CSŐSZHÁZ EGYÉB , SZALONTAI UTCA , SZÁRHEGYI UTCA , SZÁSZRÉGENI UTCA , SZATMÁRI ÚT , SZÉKELY UTCA , SZILVAMAG UTCA , SZOVÁTAI UTCA , SZÖRÉNYI UTCA , TASNÁDI UTCA , TEMESI UTCA , Temesvári (vége) utca , Temesvári köz , TEMESVÁRI UTCA , TISCHLER TANYA , TORDAI UTCA , TOROCKÓ UTCA , Törcsvári köz , UDVARHELYI KÖZ , UDVARHELYI UTCA , ÚRHIDAI ÚT , VÁSÁRHELYI UTCA , Veszprémi vasúti őrház , VÍZAKNAI UTCA , ZÁGONI UTCA , ZALATNAI UTCA , ZILAHI UTCA , ZSOMBOLYAI UTCA ,

valamint Jenő község teljes közigazgatási területe 5-8. évfolyamon

TÁNCSICS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA JENŐI TAGISKOLÁJA
Jenő község teljes közigazgatási területe 1-4. évfolyamon.